Byggeriets blockchains – datadeling der skaber værdi

Anvendelsen af blockchain i byggeriet har potentiale til at øge digitaliseringen og hæve produktiviteten i branchen. Gennem en række pionerprojekter, vil det være muligt at accelerere den danske byggebranche til at blive førende inden for udnyttelse, implementering og skalering af blockchain-teknologi.

Blockchain-teknologi er interessant for byggebranchen, hvis det viser sig, at den kan bruges til at løse nogen af branchens centrale problemer og udfordringer bedre end andre teknologier. De centrale udfordringer er den særligt lave grad af digitalisering, lav produktivitet og høj risiko. Der ønskes at udforske, hvordan blockchain kan accelerere udnyttelsen af teknologi i byggebranchen og bidrage til en løsning på disse udfordringer.

Der vil forsøges at afdække, hvordan og hvor byggebranchen med fordel kan accelerere blockchain-teknologien ved at afprøve forskellige måder, hvorpå blockchains og andre forskellige teknologier kan anvendes på et antal konkrete pionerprojekter. Dette gøres med henblik på at identificere, hvordan branchen med dens mange aktører kan skabe unikke muligheder med blockchain.

Metode
Indledningsvis foretages der en kortlægning og analyse af blockchains anvendelse og udbredelse i byggebranchen i Danmark og i udlandet. Derudover vil der skabes et overblik over, hvor relevante anvendelser af teknologien spreder sig i andre brancher.

I en periode på 24 måneder gennemføres otte pionerprojekter med blockchains i praksis. De har til formål at skabe konkrete erfaringer og resultater, der kan bygges videre på. Pionerprojekterne iværksættes med henblik på at skabe tværgående læring, der kan benyttes simultant i projekterne.

Branchens aktører og interessenter inddrages undervejs i projektet gennem 11 åbne workshops og løbende formidling og dialog med disse.

Når de otte pionerprojekter er gennemført foretages en konsolidering. Ligeledes udarbejdes en ressourcebank for anvendelsen af blockchain-teknologi i byggebranchen, herunder en værktøjskasse og en handlingsplan med anbefalinger til videre tiltag.

Afslutningsvis iværksættes et accelerator-forløb, der skal få teknologien ud i branchen, skabe værdi og fremdrive kommercielle løsninger.

Effekt
Det forventes, at projektet bidrager til: at hæve vidensniveauet i branchen. Desuden forventes det, at projektet muliggør en accelereret anvendelse og skalering af blockchain-teknologi i branchen, der skal bidrage til:

  • Acceleration af den værdifulde anvendelse af blockchains i byggebranchen ved, at projektet skaber et fundament, der gør det muligt og attraktivt at foretage investeringer i anvendelsen af blockchains.
  • Højere produktivitet gennem øget informationsniveau, åbenhed og vidensdeling samt ved at sætte fokus på effektive forsyningskæder og processer.
  • Et øget marked og en skalerbar eksport. Selv hvis skaleringen af blockchains i byggeriet har marginale effekter, vil det kunne øge konkurrencekraften i branchen. Potentielt kan en førende position betyde, at branchen kan forestå en skalerbar eksport af teknologi.
  • Øget cirkularitet med højere datastabilitet og datatæthed på byggeprojekter, der medfører mere effektive processer, mindre spild og affald, effektiv areal- og bygningsudnyttelse, optimeret bygningsdrift samt øget mulighed for genanvendelse ved afslutningen af byggeriets levetid.